TAK dla Kołobrzegu

Moim priorytetem jest tworzenie spójnych rozwiązań architektonicznych, które uwzględniają nowe zielone przestrzenie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Chcę stworzyć większą liczbę miejsc rekreacji i wypoczynku bez barier komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejsze projekty nowej kadencji 2024-2029
• Park rekreacyjny Bajkowe/Europejskie
• Rewitalizacja parków A. Fredry, A. Szarmacha i J. Frankowskiego
• Rewitalizacja brzegów Parsęty I Etap
• Zielone podwórka i ulice
• Parki kieszonkowe w każdej dzielnicy
• Nowe tereny dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
• Wymiana pieców na ekologiczne urządzenia grzewcze
• Zakup zeroemisyjnego taboru