TAK dla Kołobrzegu

Nowa strategia rozwoju kultury oraz nasze wspólne starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury stanowią nowy rozdział w historii rozwoju naszego miasta, otwierając nowe możliwości dla wszystkich jego mieszkańców. Poprzez nowe inwestycje oraz przekształcenia istniejących instytucji, będę dążyć do stworzenia nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej. Kołobrzeg stanie się atrakcyjnym miejscem przyjaznym zarówno dla pasjonatów twórczości amatorskiej, jak i profesjonalnych twórców kultury.
Najważniejsze projekty nowej kadencji 2024-2029
• Zielone tarasy kultury – Skwer Pionierów
• Laboratorium literatury – stara przepompownia
• Laboratorium historii – baszta lontowa
• Laboratorium sztuki – stara wymiennikownia
• Małe centrum świata – latarnia morska
• Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wylotowej
• Amfiteatr
• Finał konkursu Europejska Stolica Kultury 2029