TAK dla Kołobrzegu

Kołobrzeg, to nie tylko budynki, ulice i parki, to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy wzajemnie się wspierają. Opieka zdrowotna, aktywność społeczna i wsparcie emocjonalne to filary aktywnego, zdrowego i pełnego satysfakcji życia dla naszych seniorów.

Najważniejsze projekty nowej kadencji 2024-2029
• Program Mieszkania wspomagane
• Kontynuacja i poszerzanie opieki wytchnieniowej i teleopieki
• Program restrukturyzacja zadłużeń czynszowych
• Silver Senior – program wolontariatu dla seniorów
• Program usług społecznych – m.in. asystencja osobista osoby z niepełnosprawnościami, mobilny podolog, mobilny fryzjer