TAK dla Kołobrzegu

Będę kontynuować starania, aby polepszyć warunki dla przedsiębiorców w Kołobrzegu i stworzyć atrakcyjne zachęty do inwestowania w naszym mieście. Rozwój nowych firm i tworzonych przez nie miejsc pracy ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia.

Najważniejsze projekty nowej kadencji 2024-2029
• Korzyścienko – strefa aktywności gospodarczej
• Wspieranie przedsiębiorczości kobiet – program Przedsiębiorczość jest kobietą
• Program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości Latarnia dla małego biznesu
• Program Kołobrzeski START UP
• Przebudowa wejścia do portu
• Komunalizacja terenów portowych (na zdjęciu poniżej zaznaczono kolorem niebieskim)