TAK dla Kołobrzegu

Będę dążyć do dalszego zrównoważonego rozwoju, poprawy warunków życia oraz promocji alternatywnych środków transportu i ochrony środowiska.

Najważniejsze projekty nowej kadencji 2024-2029
• Bezpłatna komunikacja
• Godzina bezpłatnego parkingu w strefie miejskiej
• Dotacja na rowery elektryczne
• Program Mieszkania dla rozwoju
• Program refundacji kosztów remontu
• Budowa schroniska dla zwierząt
• Parking Parkuj i jedź przy ul. VI Dywizji Piechoty
• Parking Parkuj i jedź przy ul. A. Fredry