Kontrakty dla kołobrzeskich dzielnic

OKRĘG

Obrazek
DZIELNICA RADZIKOWO
Przebudowa lub remont ulic:
Bursztynowej, Bydgoskiej, Bzów, Cisowej, Głogowej, Herbowej – droga dojazdowa, łącznika Jasnej do Wylotowej, Komandorskiej, Partyzantów, Słowiczej, Pierwszych Osadników, Synów Pułku, Żeglarskiej, Neptuna, Jowisza, stworzenie parku kieszonkowego przy ul. Cisowej, zatoki dla autobusów miejskich – os. Potop, budowa parkingu P+R ul. VI Dywizji Piechoty, budowa wybiegu dla psów.

DZIELNICA ZACHODNIE
Przebudowa lub remont ulic:
Kasztanowej, Klonowej, K. Arciszewskiego, łącznika Wylotowa – Klonowa, Różanej, Spokojnej, Świerkowej, Wczasowej, Jodłowej, Sosnowej, budowa  lii biblioteki ul. Wylotowa, rewitalizacja Parku A. Szarmacha.

OKRĘG

Obrazek
DZIELNICA SOLNE ZDROJE
Przebudowa lub remont ulic:
Alei I Armii Wojska Polskiego, Alei Kolejowej odcinek przy dworcu PKP, Krakusa i Wandy, Drzymały, Placu Koncertów Porannych, Pomorskiej, Spacerowej, Strzeleckiej, wymiana oświetlenia Aleja św. Jana Pawła II, budowa pawilonów handlowo-gastronomicznych przy ul. M. Rodziewiczówny, plac zabaw przy Obrońców Westerplatte.

DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
Przebudowa lub remont ulic:
Armii Krajowej (od ul. E. Gierczak do ul. Budowlanej), St. Dubois, Giełdowej, Okopowej, Wąskiej, bulwary nad Parsętą, remont podwórka przy ul. Brzozowej, Woonerf przy ulicy Ratuszowej, wymiana oświetlenia Aleja św. Jana Pawła II, modernizacja skarbca – pracownia multimedialna.

OKRĘG

Obrazek
DZIELNICA ZAMOŚCIE
Przebudowa lub remont ulic:
łącznika Helsińska – Wiedeńska, Wielkopolskiej, Bulwaru nad Parsętą, park rekreacji przy ul. św. Macieja, parking przy targowisku ul. Trzebiatowska, rewitalizacja ul. Zygmuntowskiej, park za os. Bajkowym.

DZIELNICA RZEMIEŚLNICZA
Przebudowa lub remont ulic:
Bolesława Krzywoustego, Stańczyka, modernizacja boiska wielofunkcyjnego.

DZIELNICA LĘBORSKIE
Przebudowa lub remont ulic:
Bogusława X, Bolesława Krzywoustego (do numeru 21a), Jerzego, Kamienna – parking przebudowa dojazdu, nasadzenia przy ul. Kamiennej, Woonerf przy ul. Słowińców (na odcinku od ul. Kamiennej do ul. Lipowej), postawienie wiaty rekreacyjnej Park J.H. Dąbrowskiego, modernizacja boiska SP 8, rewitalizacja Parku im. 3 Dywizji Piechoty.

OKRĘG

Obrazek
DZIELNICA OGRODY
Przebudowa lub remont ulic:
Bocianiej, Jana Karola Chodkiewicza i Tarnowskiego, Przesmyk, St. Żółkiewskiego, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. A. Fredry, modernizacja terenu rekreacyjnego przy bibliotece oraz psiego wybiegu.

DZIELNICA PODCZELE
Przebudowa lub remont ulic:
Brzeskiej, Kresowej, Tarnopolskiej z parkingiem, przykrycie kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe do morza, modernizacja boiska SP9 oraz psiego wybiegu, konkurs urbanistyczny – Zagospodarowanie Podczela.